Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

 

WP: Miss Little Things  ·  Modelos: Ari Dalmau & Gustavo Osorio  ·  Vestido: Inma Cle
Flores:  Mireia Abras  ·  MUAH: Agus de Veras

 

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

Workshop Gianluca Adovasio

0 Comments